logo
Mondhygieniste Hedy Ong
Welkom
De mondhygienist
Werkwijze praktijk
Kosten
Angst
Veelgestelde vragen
Zo vindt u ons
Privacyverklaring
Toegepast psycholoog

Privacyverklaring

 

Beste patiënt,

Wij informeren u graag over de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan u te kunnen verlenen. Het opslaan van uw gegevens doen wij volgens onze privacy -en dataveiligheidsbeleid. U gaat hiermee akkoord als u uw zorg door onze praktijk laat uitvoeren. Door dit formulier te lezen geeft u aan van uw rechten kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met onze verwerking.

 

Privacy

Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om:

> Uw persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan u kunnen verlenen.

> Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.

> Uw gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

> U kunt onderdelen van uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek.

> Als u vindt dat de gegevens die wij van u hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om uw gegevens aan te passen. 

> U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen onder de voorwaarden zoals omschreven in de AVG. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan u verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom zullen wij in dit geval uw gegevens niet wissen maar labelen als "niet actief'.

> U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij labelen uw gegevens in ieder geval als "niet actief'.

> U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

> U krijgt bericht van ons als er iets is misgegaan met uw persoonsgegevens.

> Uw gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te alle tijde te wijzigen/ verbeteren.

 

Bij deze verklaart u kennis te hebben genomen van het bovenstaande en geeft u hiermee toestemming.